Context

La violència contra les dones i les nenes és un dels abusos contra els Drets Humans
més comuns en el món
. Algunes dades il·lustren aquesta realitat: el 35% de les dones i nenes sofriran alguna violència física al llarg de la seva vida. Es calcula que 130 milions de nenes i dones han sofert la Mutilació Genital Femenina. Més de 700 milions de dones es van casar quan encara eren nenes. Les víctimes pateixen greus conseqüències físiques i psicològiques, a curt i llarg termini, impedint la seva participació plena i igualitària en la vida en societat.

Un gran nombre d’instruments legals internacionals i regionals adoptats pels estats
com la CEDAW o el Conveni d’Istanbul, aborden la igualtat entre dones i homes i
emmarquen la lluita contra la violència per raó de gènere. Aquestes polítiques tracten de desconstruir un sistema patriarcal, predominant en el món i que troba la seva cara més atroç en llocs com Àfrica Occidental. Aquest sistema, que basa els seus principis en la possessió de l’autoritat per part dels homes, crea i perpetua prejudicis i estereotips socials contra les dones. Àfrica Occidental encara està marcada per restriccions socioculturals, pràctiques tradicionals i costums nocius, que contribueixen a l’augment de la violència contra les dones en les comunitats.

Per a donar resposta a aquesta gran problemàtica els moviments de dones i les organitzacions de base, estan treballant juntes per a eliminar de la vida pública i privada totes les formes de violència contra les dones i les nenes i per tant, totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, el matrimoni precoç o forçat i la mutilació genital femenina. Aquesta lluita per la igualtat travessa diferents àmbits i persegueix també el dret de les nenes, joves i dones a l’educació i formació. També, el dret a la salut sexual i reproductiva, al treball digne, a la igualtat d’oportunitats i accés a llocs de presa de decisió.

Amb la finalitat de contribuir a aquesta lluita, l’Associació Humanitària Contra l’Ablació de les Dones Africanes (AHCAMA) i la Fundació Guné, organitzen una trobada internacional: el FÒRUM BARCELONA 2022 titulat «LA VEU DE LES DONES AFRICANES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE». Una oportunitat per a analitzar de manera específica el paper de les dones africanes en l’erradicació de la violència per raó de gènere.

Objetius

  • Donar veu a les dones que treballen en terreny sobre la prevenció i lluita contra la violència de gènere per a crear una aliança de moviments feministes i de Drets Humans entre Àfrica i Europa en vistes d’una cooperació tècnica.
  • Formular solucions innovadores en matèria de violència per raó de gènere.

Resultats esperats

  • Proposar un full de ruta denominat “Declaració Àfrica-Europa contra la violència perraó de gènere” i un pla d’acció 2022-2025″.
  • Constituir un comitè d’expertes/us per al seguiment de la “Declaració Àfrica-Europa contra la violència per raó de gènere”.


A %d blogueros les gusta esto: